SAR- JA PALOLENTOTOIMINTA


Pohjolan moottorilentäjät on Suomen lentopelastuseuran jäsenyhdistys.
Pohjolan moottorilentäjät on Suomen lentopelastuseuran jäsenyhdistys.

Etsintä ja palolennot

Pohjolan Moottorilentäjät on Suomen Lentopelastusseuran (SLPS) jäsen ja ylläpitää yhtä lentopelastustukikohtaa.  Etsintä-, pelastus- ja palolentotoimintaa tehdään yhteistyössä viranomaisten kanssa.

Kuumina kesäpäivinä metsäpalojen valvontalennot ovat lähes päivittäistä toimintaa. Pohjolan moottorilentäjät kouluttaa yhteistyössä SLPS:n kanssa uusia tähystäjiä, tehtävänjohtajia ja lentäjiä etsintä- ja palolentoja varten. PML:n miehistö on myös perinteisesti osallistunut SLPS:n ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) harjoituksiin yhdellä koneella ja sen 3-4 hengen miehistöllä. 

Tehtävä

Tukikohta päivystää palolentotehtäviä toukokuusta syyskuun loppuun 24 h vuorokaudessa. SAR etsintätehtävien päivystys on ympärivuotista toimintaa. Pohjolan Moottorilentäjillä on rivissään koulutettuja SAR-lentäjiä, -tähystäjiä ja -tehtävänjohtajia, jotka pystyvät hoitamaan esimerkikisi kadonneen henkilön etsintöjä. Etsintälennot suoritetaan poliisin virka-apupyynnöstä. Poliisi esittää virka-apupyynnön lentopelastuskeskukselle joka hälyttää lentopelastusseuran kautta lähimmän päivystävän tukikohdan lentokoneen ilmaan.

Mukaan toimintaan?

Lentopelastustoimintaan voi kouluttautua kuka vain. Tähystäjästä tehtävänjohtajaksi asti voi edetä ilman lupakirjaa. Lennoilla edellytetään kuitenkin täysi-ikäisyyttä.

SAR- ja palolentokoulutuksen yhteyshenkilönä toimii Jukka Aho +358 40 869 0597.