HALUATKO JÄSENEKSI?

Jäseneksi hakiessasi sinulla ei tarvitse olla lentolupakirjaa tai aiempaa ilmailukokemusta. Voit hakea jäsenyyttä täyttämällä alla olevan lomakkeen. Jäsenenä saat käyttöoikeuden yhdistyksen lentokoneisiin lennonopettajan kanssa lennetyn tarvittavan koulutuksen tai kerhotarkkarin jälkeen.

Jäsenmaksu 2021

Vuoden 2021 jäsenmaksu on 30 €. Laskutus tapahtuu laskukierrospalvelun tai SIL:n kautta. SIL-laskuttaa jäsenmaksun automaattisesti ainoastaan, jos heidän järjestelmässä on jäsenyydestä tieto.

Lentotuntihinta 2021 OH-IFF ja OH-IRD

1. Perinteinen maksutapa 160 € / h   (Edullisin vaihtoehto, mikäli vuodessa kertyy alle 8 tuntia laskutettavaa lentoaikaa.)

2. Kausimaksullinen veloitus. Kausimaksun 400 € / v jälkeen konevuokra on 110 € / h

Kenelle tarkoitettu? Piloteille, jotka lentävät kerhon koneilla säännöllisesti. Keskimääräisellä tuntihinnalla laskien, harrastaminen tulee sitä halvemmaksi, mitä enemmän lentää. Maksutavalla pyritään kannustamaan lupakirjalentäjiä aktiivisempaan lentämiseen ja sitä kautta saavuttamaan kalustolle parempi käyttöaste. Lentokoneiden kulurakenne on hyvin kiinteä, jolloin koneiden ylläpitokustannukset tuntia kohden riippuvat ennen kaikkea kokonaislentomääristä. Uudella hinnoittelumallilla halutaan kannustaa pilotteja lentämään pidempään, kauemmaksi ja useammin.

Kausimaksusäännöt:

  1. Konevuokra-alennuksen saa ostamalla kausimaksupaketin www.laskukierros.fi palvelusta. Alennus on voimassa ostohetkestä eteenpäin, aina kunkin kalenterivuoden loppuun.
  2. Paketin voi ostaa 31.3.2021 jälkeen mihin aikaan vuodesta tahansa, mutta alennusta ei makseta takautuvasti. Esimerkki: jos kausimaksupaketti ostetaan 1.5.2021, on alennus voimassa 1.5.2021-31.3.2022 välisenä aikana. Tätä aikaisemmat lennot laskutetaan kiinteän veloituksen mukaan.
  3. Kausimaksupaketin hinta on koko vuoden ajan kiinteä 400 € / v ja vahvistetaan kullekin kalenterivuodelle erikseen.
  4. Kausimaksua ei palauteta.
  5. Kausimaksu on henkilökohtainen. Porukalla lennettäessä alennus koskee vain kausimaksupaketin ostanutta pilottia siltä osin, kun hän toimii ilma-aluksen päällikkönä.
  6. Alennuksen saa kaikista harjoitus- ja matkalennoista sekä kertauskoulu- ja tarkastuslennoista.
  7. Kausimaksualennus ei koske kurssimuotoisia koululentoja.

Jäsenasioihin liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä sihteeriin.

Voit kirjoittaa vapaamuotoisen jäsenhakemuksen, jossa kerrot nimesi, yhteystietosi, sekä mahdollisen ilmailukokemuksen, lentolupakirjat ja kelpuutukset.