LAPL(A) PPL(A) TEORIAKOULUTUS

Teoriakoulutus

Teoriakoulutusta PPL(A) ja LAPL(A) lupakirjaan on 100 tuntia (60 min/h) joka aloitetaan jokaisen vuoden tammikuussa ja toteutetaan viikonloppuisin. Seuraavalle teoriakurssille 2019 voi ilmoittautua.

Teoriakurssin voit suorittaa myös etäopiskeluna yhteistyökumppanimme Blue Skies Aviation oy:n koulutusportaalissa oman ajan puitteissa, jolloin suoritat 88 tuntia teoriakoulutuksesta etänä. Etäopiskelun etuna on, että sen voit aloittaa vaikka heti eikä sitä ole aikaan tai paikkaan sidottu!

Etäkurssin hinta 1500 €

Teoriaopintoihin ei ole ikärajaa, mutta lentokoulutuksessa vähimmäisikäraja on 16 vuotta ja lupakirjaa haettaessa 17 vuotta.

Teoriakurssin aikana opiskellaan seuraavia aiheita

  • Ilmailun säädökset
  • Lentokoneen yleistuntemus
  • Suoritusarvot ja lennon suunnittelu
  • Ihmisen suorituskyky ja rajoitukset
  • Sääoppi
  • Lentosuunnistus
  • Lentotoiminta
  • Lennon teoria
  • Radiopuhelinliikenne