LUPAKIRJAN VOIMASSAOLON JATKAMINEN

PPL(A) / LAPL(A) (SEA/LAND) Voimassaolon jatkaminen käy kätevästi kertauskoululennolla jos alla olevat vaatimukset täyttyvät:

  • Voimassaoleva lupakirja
  • Voimassaoleva luokkakelpuutus
  • Voimassaoleva lääketieteellinen kelpoisuustodistus (Mikäli koulutettava toimii koululennolla päällikkönä)

Koulutettava on lentänyt luokkakelpuutuksen voimassaolon viimeisten 12 kk:n kuluessa:

  • TMG-luokalla tai SE piston -luokalla:
  • - Vähintään 12 tuntia joista 6 tuntia päällikkönä
  • - Vähintään 12 lentoonlähtöä ja laskua

Vanhentuneen lupakirjan voimassaolon jatkaminen

Jos luokka- tai tyyppikelpuutus on vanhentunut, hakijan on 

1) saatava hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa kertauskoulutus, jos se on tarpeen kyseisen ilma-alusluokan tai -tyypin turvalliseen lentämiseen tarvittavan taitotason saavuttamiseksi, ja

2) suoritettava hyväksytysti tarkastuslento