LAPL(A) PPL(A) TEORIAKOULUTUS

Teoriakoulutus

Teoriakoulutusta PPL(A) ja LAPL(A) lupakirjaan on 100 tuntia (60 min/h) joka aloitetaan jokaisen vuoden marraskuussa ja toteutetaan viikonloppuisin niin, että maaliskuun lopussa teoriaopinnot ovat opiskeltuna. 

Teoriakurssin voi suorittaa myös etäopiskeluna yhteistyökumppanimme Blue Skies Aviation oy:n koulutusportaalissa oman ajan puitteissa, jolloin suoritat 88 tuntia teoriakoulutuksesta etänä. Etäopiskelun etuna on, että sen voit aloittaa vaikka heti eikä sitä ole paikkaan sidottu!

Teoriaopintoihin ei ole ikärajaa, mutta lentokoulutuksessa vähimmäisikäraja on 16 vuotta ja lupakirjaa haettaessa 17 vuotta.

Teoriakurssin aikana opiskellaan seuraavia aiheita

  • Ilmailun säädökset
  • Lentokoneen yleistuntemus
  • Suoritusarvot ja lennon suunnittelu
  • Ihmisen suorituskyky ja rajoitukset
  • Sääoppi
  • Lentosuunnistus
  • Lentotoiminta
  • Lennon teoria
  • Radiopuhelinliikenne